5 phiên bản ghost Windows DLC XP Media Center 2010 Auto driver 16.0 YLMF

Go down

5 phiên bản ghost Windows DLC XP Media Center 2010 Auto driver 16.0 YLMF

Bài gửi  trasua on Sat Jan 15, 2011 10:32 am

Đã cập nhật các file hỏng, khi down về, những file có đuôi .DLC thì bạn đổi đuôi .DLC thành .rar là ok.


5 phiên bản này giống như nhau về hệ điều hành và giao diện, chỉ khác nhau về các phần mềm cài đặt. (chỉ khác chủ yếu là 1 bản ghost với soft và bộ office 2003, 1 bản ghost với soft và bộ office 2007, 1 bản ghost với soft và bộ office 2010, 1 bản ghost no soft, 1 bản ghost no soft kèm theo phần mở rộng)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Phiên bản 1

Các chương trình trong file ghost này gồm có:
Ứng dụng văn phòng: Microsoft Office 2003, MathType v6.5, Bộ fonts hoàn chỉnh cho máy, Foxit Reader v3.1, Photoshop CS4 v11.0.1.
Trình duyệt Web: Mozilla Firefox 3.5.2.
Chương trình chat: Yahoo! Messenger 9.0.0.2162 (đã loại bỏ flash quảng cáo, chat được nhiều nick cùng 1 lúc).
Bộ gõ tiếng việt: UniKey 4.0.8 Final.
Bộ mã codec xem phim và nghe nhạc: K-Lite Codec Pack Full 5.1.0, DFX 9.107 cho Windows Media Player 11.
Chương trình nén và giải nén: WinRAR 3.90 Final.
Chương trình sữa lỗi Registry: WinASO Registry Optimizer 4.2.
Chương trình dọn rác cho Windows và Registry: Wintools.Net Professional 10.0.1.
Chương trình quản lý file: Total Commander v7.5 Beta 7.
Chương trình cắt ráp file: File Splitter and Joiner v3.3.
Chương trình xóa, đóng các ứng dụng: UnLocker v1.8.7.
Chương trình kiểm tra mã Hash: Hash Tab v2.3.0.
Chương trình thêm tính năng cho menu chuột phải: FileMenu Tools v5.7.

Còn đây là mã MD5 và mã SHA-1 cho các bạn kiểm tra file sau khi tải về:

Auto Ghost 1 Office 2003.iso
CRC32: CD8A96AF
MD5: A71E8422169D2ABAED41BA0630300F77
SHA-1: C804E00B7D9E81542D3E456922B0E5A022FFB72D

Auto Ghost 2 Office 2003.iso
CRC32: CA22550E
MD5: 7FD0512AA2F96513850D7F6B04F914AA
SHA-1: A6537F9164D5A20079A5235F961FC50A889531AB

Cách kiểm tra mã MD5 và mã SHA-1 tham khảo tại đây:
http://thcsthanhandautieng.co.cc/showthread.php?t=20

Link Mediafire:
Disk 1: (7 Part)
mediafire.com ?sharekey=e6da406def0f068aab1eab3e9fa335cae8a1e3e8c9aefc13

Disk 2: (7 Part)
mediafire.com ?sharekey=e6da406def0f068aab1eab3e9fa335ca9615b531329dacd5

Link Megaupload:
Disk 1: (7 Part)
megaupload.com O3777H9J
megaupload.com 04VR0NX9
megaupload.com ZDKZMGPL
megaupload.com HOQQGAM6
megaupload.com 0AKYT5C5
megaupload.com HVYT71XT
megaupload.com TXWESSSH

Disk 2: (7 Part)
megaupload.com ACZPICE8
megaupload.com MYSBB804
megaupload.com 02FYJ5LM
megaupload.com X7OPTU91
megaupload.com ZXQRC74S
megaupload.com SQ0W7PRR
megaupload.com E83XLJFD

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Phiên bản 2

Các chương trình trong file ghost này gồm có:
Ứng dụng văn phòng: Microsoft Office 2007 (đã tích hợp menu office 2003), MathType v6.5, Bộ fonts hoàn chỉnh cho máy, Foxit Reader v3.1.
Trình duyệt Web: Mozilla Firefox 3.5.2.
Chương trình chat: Yahoo! Messenger 9.0.0.2162 (đã loại bỏ flash quảng cáo, chat được nhiều nick cùng 1 lúc).
Bộ gõ tiếng việt: UniKey 4.0.8 Final.
Bộ mã codec xem phim và nghe nhạc: K-Lite Codec Pack Full 5.1.0, DFX 9.107 cho Windows Media Player 11.
Chương trình nén và giải nén: WinRAR 3.90 Final.
Chương trình sữa lỗi Registry: WinASO Registry Optimizer 4.2.
Chương trình dọn rác cho Windows và Registry: Wintools.Net Professional 10.0.1.
Chương trình quản lý file: Total Commander v7.5 Beta 7.
Chương trình cắt ráp file: File Splitter and Joiner v3.3.
Chương trình xóa, đóng các ứng dụng: UnLocker v1.8.7.
Chương trình kiểm tra mã Hash: Hash Tab v2.3.0.
Chương trình thêm tính năng cho menu chuột phải: FileMenu Tools v5.7.

Còn đây là mã MD5 và mã SHA-1 cho các bạn kiểm tra file sau khi tải về:

Auto Ghost 1 Office 2007.iso
CRC32: 29819BFC
MD5: FAF83F60A88290EDB1E984403690A798
SHA-1: 05538F8C4BF87EEAD7302BB44AE0F41F48D52999

Auto Ghost 2 Office 2007.iso
CRC32: 20A49954
MD5: 1720A280614CC16FB7C870658347456A
SHA-1: 30F3D850B279C12998CFCA40FED8A7DCEE0B8D87

Cách kiểm tra mã MD5 và mã SHA-1 tham khảo tại đây

Link Mediafire:
Disk 1: (8 Part)
mediafire.com ?sharekey=e6da406def0f068aab1eab3e9fa335ca37f196f5e109a0b4

Disk 2: (7 Part)
mediafire.com ?sharekey=e6da406def0f068aab1eab3e9fa335ca7e75aefc8cb5907b

Link Megaupload:
Disk 1: (8 Part)
megaupload.com VZVF8NAN
megaupload.com 5A710BOT
megaupload.com 8BP2RXJB
megaupload.com H7EVV5VE
megaupload.com 25IR584Z
megaupload.com 37K87DG4
megaupload.com PUKZ2Y10
megaupload.com Z16FIH7X

Disk 2: (7 Part)
megaupload.com 2YTU4F17
megaupload.com HAZ1EUST
megaupload.com W541VEC1
megaupload.com CF7DLWTF
megaupload.com KF4C170B
megaupload.com CNR6IXXE
megaupload.com UOFJ1ZYO

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Phiên bản 3

Các chương trình trong file ghost này gồm có:
Ứng dụng văn phòng: Microsoft Office 2010 (đã tích hợp menu office 2003, có công cụ reset 30 ngày dùng thử trên Desktop made by me ), Bộ fonts hoàn chỉnh cho máy, Foxit Reader v3.1.
Trình duyệt Web: Mozilla Firefox 3.5.2.
Chương trình chat: Yahoo! Messenger 9.0.0.2162 (đã loại bỏ flash quảng cáo, chat được nhiều nick cùng 1 lúc).
Bộ gõ tiếng việt: UniKey 4.0.8 Final.
Bộ mã codec xem phim và nghe nhạc: K-Lite Codec Pack Full 5.1.0, DFX 9.107 cho Windows Media Player 11.
Chương trình nén và giải nén: WinRAR 3.90 Final.
Chương trình sữa lỗi Registry: WinASO Registry Optimizer 4.2.
Chương trình dọn rác cho Windows và Registry: Wintools.Net Professional 10.0.1.
Chương trình quản lý file: Total Commander v7.5 Beta 7.
Chương trình cắt ráp file: File Splitter and Joiner v3.3.
Chương trình xóa, đóng các ứng dụng: UnLocker v1.8.7.
Chương trình kiểm tra mã Hash: Hash Tab v2.3.0.
Chương trình thêm tính năng cho menu chuột phải: FileMenu Tools v5.7.

Còn đây là mã MD5 và mã SHA-1 cho các bạn kiểm tra file sau khi tải về:

Auto Ghost 1 Office 2010.iso
CRC32: 84CACE0D
MD5: 2A7A22ADC7707841ABA65C02790C4A2B
SHA-1: 0DB35F4DC8130FF0649D544386996DB834CE7EAD

Auto Ghost 2 Office 2010.iso
CRC32: AB9CCCE4
MD5: 31FACB1374EE28EDF099C6159F61645B
SHA-1: FF4CD544D1FB5F8B252D654B914A96FF495A5B20

Cách kiểm tra mã MD5 và mã SHA-1 tham khảo tại đây

Link Mediafire:
Disk 1 (8 part)
mediafire.com ?sharekey=e6da406def0f068aab1eab3e9fa335ca7267da1b241282e3

Disk 2 (8 part)
mediafire.com ?sharekey=e6da406def0f068aab1eab3e9fa335ca69bd3582142d398b

Link Megaupload:
Disk 1 (8 part)
megaupload.com LYGDB1TR
megaupload.com WM8RQG5V
megaupload.com JU8L5BLR
megaupload.com C4YAJZME
megaupload.com YEK5CYBU
megaupload.com ZAW8RILB
megaupload.com F0PIXZPE
megaupload.com N2IXQNAK

Disk 2 (8 part)
megaupload.com FPTRWLLK
megaupload.com 3JDMHUDX
megaupload.com RKUCKF3X
megaupload.com CJM4TK08
megaupload.com ZEJ1Y7WY
megaupload.com GWZWE3S4
megaupload.com BFAPUPYX
megaupload.com 1SDC06WR

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Phiên bản 4

Các chương trình trong file ghost này gồm có: Đây là bản ghost trong sạch, không cài bất cứ chương trình nào (ngoại trừ font, Net FrameWork 2.0 và các tiện ích làm đẹp cho Windows)

Còn đây là mã MD5 và mã SHA-1 cho các bạn kiểm tra file sau khi tải về:

Auto Ghost on DLC 3.6 Disk 1.iso
CRC32: 87EC3F39
MD5: 5C2B50F70F897A53A4EB885AC8E63375
SHA-1: E02F3224BDEF63FC4B3FCC2CF6078C16A555F2AF

Auto Ghost on DLC 3.6 Disk 2.iso
CRC32: F6F771FF
MD5: 60E5D3B7325BDED3B79005CAD6D8D499
SHA-1: B36D527D8A6C9E21EE802C07E7CEAEDE0A8702E1

Cách kiểm tra mã MD5 và mã SHA-1 tham khảo tại đây

Link Mediafire:
Disk 1: (8 Part)
mediafire.com ?sharekey=e6da406def0f068aab1eab3e9fa335ca2c7f46023b7ffaad


Disk 2: (3 Part)
mediafire.com ?sharekey=e6da406def0f068aab1eab3e9fa335ca1b486b8e3ce0d4d6

Link Megaupload:
Disk 1: (8 Part)
megaupload.com MAI9GPI0
megaupload.com YAZ0PYGD
megaupload.com 08XXUHWD
megaupload.com PKPFTOZP
megaupload.com FD44TI2J
megaupload.com 21XVLQMA
megaupload.com 4DQ9MMYW
megaupload.com 3CW4E9H0

Disk 2: (3 Part)
megaupload.com 2DCW0GJJ
megaupload.com BV5EHAJ0
megaupload.com 24P0ER8O

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Phiên bản 5

Giống như phiên bản 4, nhưng có thêm phần mở rộng cài đặt soft sau khi ghost xong.

Các chương trình trong file ghost này gồm có: Đây là bản ghost trong sạch, không cài bất cứ chương trình nào (ngoại trừ font, Net FrameWork 2.0 và các tiện ích làm đẹp cho Windows).

Mở rộng cho bản ghost:

Sau khi các bạn ghost xong, bạn chạy file First Install.exe trên đĩa ghost 2, khi đó sẽ xuất hiện cửa sổ như hình:



Bạn nhấn vào dòng Softwares Setup, một bảng xuất hiện cho phép bạn lựa chọn cài đặt các phần mềm, bạn chọn các phần mềm mình muốn cài đặt, rồi nhấn nút Begin Install để cài đặt các chương trình một cách hoàn toàn tự động.



Các trình duyệt Web:
Mozilla Firefox 3.5.2 (English)

Internet:
Yahoo! Messenger 9.0.0.2162 (English) (Chương trình chat thông dụng nhất hiện nay)
Yahoo Check v2.1 (Kiểm tra Nick Online Offline Nick ẩn)
Adobe Flash Player 10 ActiveX v10.0.22.87 (Hỗ trợ các trình duyệt Web duyệt Flash)
Adobe Flash Player 10 Plugin v10.0.22.87 (Hỗ trợ các trình duyệt Web duyệt Flash)
VietBandwidth v4.1 (Đo thông tin lưu lượng sử dụng Internet)
Internet Download Manager v5.18 (Hỗ trợ tăng tốc download)

Registry Tweaks:
WinASO Registry Optimizer v4.2 (Sửa lỗi Registry và tối ưu hóa)

Graphic:
UniKey 4.0.8 Final (Bộ gõ thông dụng nhất)
Lingoes Translator v2.6.1 (Từ điển)
Microsoft Office 2003 (Bộ công cụ soạn thảo nổi tiếng của Microsoft năm 2003)
Microsoft Office 2007 SP1 (Bộ công cụ soạn thảo nổi tiếng của Microsoft năm 2007)
MathType 6.5 (Công cụ gõ công thức toán học)
Foxit Reader Pro 3.0 Build 1817 (Đọc file PDF)

Media:
DFX 9.107 for Windows Media Player (Hỗ trợ Windows Media Player nghe nhạc hay hơn)
K-Lite Mega Codec Pack 5.0.5 (Bộ mã để có thể xem được nhiều định dạng nhạc và phim)

Systems:
Java SE Runtime Environment 6 Update 16
Diskeeper Pro Premier 13.0.835.0 (Trình chống phân mảnh ổ đĩa)
Your Uninstaller! 2008 Pro 6.2.1347 (Hỗ trợ gỡ bỏ phần mềm)
Shutter 3.0 (Hẹn giờ tắt máy)
Driver Genius Professional Edition v9.0.0.180 (Sao lưu và phục hồi Driver)
Total Commander v7.5 Beta 7 (Quản lý file hàng đầu)

Utilities:
WinRAR 3.90 Final (Chương trình nén và giải nén thông dụng nhất)
WinTools.net Professional 10.0.1 (Chương trình dọn rác Registry và Windows)
CCleaner v2.22.968 (Chương trình dọn rác)
UnLocker v1.8.7 (xóa, di chuyển, copy và delete những file cứng đầu)
FileMenu Tools v5.7 (Thêm vào menu chuột phải nhiều tính năng)
HashTab 2.3.0 (Chương trình kiểm tra file bằng các mã, sử dụng bằng cách chọn Properties rồi chọn thẻ File Hashes)
File Splitter & Joiner v3.3 (Chương trình cắt ráp file)
Vietnamese Calendar v2.7 (Lịch Việt trên Desktop)

Recoder:
Nero Lite 9.0.9.4b

Còn đây là mã MD5 và mã SHA-1 cho các bạn kiểm tra file sau khi tải về:

Auto Ghost on DLC 3.6 Disk 1.iso
CRC32: 87EC3F39
MD5: 5C2B50F70F897A53A4EB885AC8E63375
SHA-1: E02F3224BDEF63FC4B3FCC2CF6078C16A555F2AF

Auto Ghost on DLC 3.6 Disk 2.iso
CRC32: 53A173AB
MD5: 377B3595E885A15F087474ADF93259F9
SHA-1: 8549A2A341A2720A62A584272ECCFB6A54E5D6E0

Cách kiểm tra mã MD5 và mã SHA-1 tham khảo tại đây

Tổng cộng dung lượng 1.3GB gồm 2 file iso :

file iso 1 dung lượng 684MB gồm 1 phần của file ghost, có thể tự boot và tự động ghost.

file iso 2 685MB gồm phần còn lại của file ghost và phần mở rộng trên đĩa để cài đặt các phần mềm.

Link mediafire:
Disk 1: (8 Part)
mediafire.com ?sharekey=e6da406def0f068aab1eab3e9fa335ca2c7f46023b7ffaad

Disk 2: (8 Part)
mediafire.com ?sharekey=e6da406def0f068aab1eab3e9fa335caeb106d6d09b268da

Link Megaupload:
Disk 1: (8 Part)
megaupload.com MAI9GPI0
megaupload.com YAZ0PYGD
megaupload.com 08XXUHWD
megaupload.com PKPFTOZP
megaupload.com FD44TI2J
megaupload.com 21XVLQMA
megaupload.com 4DQ9MMYW
megaupload.com 3CW4E9H0

Disk 2: (8 Part)
megaupload.com 7XKI4F7J
megaupload.com JA211HSN
megaupload.com BPI5BUTE
megaupload.com DVPKNPF0
megaupload.com DK6EGCL6
megaupload.com ZLVYZRMF
megaupload.com RW0ISY93
megaupload.com RFRYRM9A

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Thông tin về Windows DLC XP Media Center 2010 trong 5 phiên bản ghost trên

Chú ý: Pass khi ghost là trandilinh

Khi tải về và ráp lại, các bác sẽ được 2 file Iso, chỉ cần ghi vào 2 đĩa CD là có thể ghost ngon lành (vì 2 đĩa này đã được tạo auto ghost luôn, nếu muốn ghost từ ổ cứng thì các bác giải nén file ghost từ 2 file Iso này ra).

Khi ghost xong, menu tùy chọn boot của windows gồm có:

Microsoft Windows DLC XP Media Center 2010
Hiren's Boot CD 10.0 for Windows 2010
Auto Backup Windows to D:\Backup\WinXP.gho
Auto Restore Windows from D:\Backup\WinXP.gho to C:\


Dòng chữ Microsoft Windows DLC XP Media Center 2010 nếu bạn chọn thì sẽ vào Windows
Dòng chữ Hiren's Boot CD 10.0 for Windows 2010 là vào Hiren's Boot 10.0
Dòng chữ Auto Restore Windows from D:\Backup\WinXP.gho to C:\ thì vô dụng, dòng chữ này chỉ hữu dụng khi bạn thực hiện thao tác ở phía dưới (thật ra nếu bạn chọn dòng chữ này thì nó cũng có thể vào Dos chứ không thật sự là vô dụng đâu)
Còn dòng chữ Auto Backup Windows to D:\Backup\WinXP.gho là để tự động tạo file ghost ở ổ D:\Backup\WinXP.gho.

Hướng dẫn Ghost tự động từ ổ cứng:

Sau khi ghost xong và cài đặt các chương trình và driver đầy đủ cho máy, các bạn chỉ cần khởi động lại và ở menu boot các bạn chọn dòng Auto Backup Windows to D:\Backup\WinXP.gho thì chương trình sẽ tự động tạo một file ghost với tên là WinXP.gho rồi lưu vào đúng thư mục trên ổ D là D:\Backup\WinXP.gho (lưu ý là nó sẽ để ở chế độ cắt ra làm nhiều file, mỗi file có dung lượng 685MB, để tiện nếu các bác mún ghi lên đĩa CD ý mà).

Sau này nếu hệ điều hành có trục trặc hoặc máy bị virus nhiều quá bạn có thể ghost lại máy bằng cách ở menu boot các bạn chọn dòng Auto Restore Windows from D:\Backup\WinXP.gho to C:\.





avatar
trasua
Admin

Tổng số bài gửi : 238
Join date : 15/01/2011
Age : 31
Đến từ : Thị trấn Đoan Hùng - Đoan Hùng - Phú Thọ - Việt Nam

Xem lý lịch thành viên http://trasua.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Re: 5 phiên bản ghost Windows DLC XP Media Center 2010 Auto driver 16.0 YLMF

Bài gửi  sauvanco on Fri Jun 24, 2011 3:54 pm

bạn ơi làm sao nối các file có dạng .GHO.001 va GHO.002 va GHO.003 v.v..

sauvanco
Trưởng lão 1 túi
Trưởng lão 1 túi

Tổng số bài gửi : 1
Join date : 23/06/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: 5 phiên bản ghost Windows DLC XP Media Center 2010 Auto driver 16.0 YLMF

Bài gửi  onelove on Fri Dec 09, 2011 10:49 am

sauvanco đã viết:bạn ơi làm sao nối các file có dạng .GHO.001 va GHO.002 va GHO.003 v.v..


dùng phần mềm nối file là được bạn ví dụ phần mềm FFSJ

onelove
Trưởng lão 1 túi
Trưởng lão 1 túi

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 09/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: 5 phiên bản ghost Windows DLC XP Media Center 2010 Auto driver 16.0 YLMF

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết